Nasz zespół

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki i geografii
Nauczycielka języka polskiego
Nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego.
Nauczycielka biologii, przyrody
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i plastyki
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, instruktor fitness
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielka matematyki, psycholog, terapeuta
Nauczyciel języka angielskiego, wychowania fizycznego; kadra wspomagająca
Nauczycielka języka angielskiego i rosyjskiego
Trener szermierki, nauczyciel wychowania fizycznego
Nauczycielka wychowania fizycznego, karda wspomagająca
Nauczycielka techniki, instruktor fitness, strzelectwa sportowego, pilates, jogi i dietetyki oraz ćwiczeń siłowych
Nauczyciel geografii i przyrody
Nauczyciel historii
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego
Nauczycielka języka niemieckiego
Nauczyciel muzyki
Instruktor piłki nożnej i lekkoatletyki
Nauczycielka języka angielskiego
Nauczycielka religii
Nauczycilka etyki i zajęć Dociekania Filozoficzne
Nauczycielka baletu
Nauczyciel informatyki, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa