Nasz zespół

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki i geografii
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielka języka polskiego
Nauczyciel języka angielskiego, wychowania fizycznego
Nauczycielka biologii, chemi, przyrody. Doktor nauk biologicznych
Nauczycielka matematyki, psycholog, terapeuta
Nauczycielka języka angielskiego
Nauczycielka matematyki, wychowania fizycznego.
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, instruktor fitness
Nauczycielka edukacji wczesnoszolnej, terapeuta specjalny, nauczyciel wspomagający
nauczycielka języka polskiego
Nauczycielka języka angielskiego
nauczycielka jęz. angielskiego
Native speaker
Trener szermierki, nauczyciel wychowania fizycznego
nauczycielka wychowania fizycznego
Nauczycielka fizyki, techniki, matematyki; instruktor fitness, strzelectwa sportowego, pilates, jogi i dietetyki oraz ćwiczeń siłowych
Nauczyciel geografii i przyrody
Nauczyciel historii
nauczycielka jęz. niemieckiego, łaciny i greki.
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego
Nauczyciel muzyki
psycholog i oligofrenopedagog
Psycholog
nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, nauczyciel wspomagający
Instruktor piłki nożnej i lekkoatletyki
Nauczycielka religii
Nauczycilka etyki i zajęć Dociekania Filozoficzne
phm. karda wspierająca
Nauczyciel informatyki, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Nauczycielka baletu
Nauczycielka plastyki
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i plastyki