Nasz zespół

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki i geografii
Nauczyciel jęz. polskiego
Nauczyciel jęz. angielskiego.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel plastyki i edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i jęz. francuskiego
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielka języka angielskiego
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i jęz. niemieckiego
Trener szermierki, nauczyciel WF
Nauczyciel języka niemieckiego
Nauczyciel muzyki
Nauczyciel historii
Psycholog, nauczyciel wspierający
Psycholog, terapeuta, nauczyciel wspierający
Neurologopeda, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka
Instruktor piłki nożnej i lekkoatletyki
Nauczyciel przyrody i geografii
Instruktor baletu
Nauczyciel plastyki, techniki oraz informatyki
Prowadzi zajęcia popołudniowe Dociekania Filozoficzne
Nauczyciel religii
Nowa kadra wspierająco instruktorska
Nauczyciel biologii
nauczyciel treningu umysłu i zajęć czytelniczych, nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i reedukacji.
American Native Speaker