Nasz zespół

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki i geografii
Nauczycielka języka polskiego
Nauczycielka języka angielskiego i niemieckiego.
Nauczyciel biologii, przyrody
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, instruktor fitness
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i plastyki
Nauczyciel matematyki, psycholog, terapeuta
Kadra wspomagająca, nauczyciel języka angielskiego, WF
Nauczyciel języka angielskiego i rosyjskiego
Trener szermierki, nauczyciel WF
Nauczyciel wychowania fizycznego, karda wspomagająca
Nauczyciel techniki, instruktor fitness, strzelectwa sportowego, pilates, jogi i dietetyki oraz ćwiczeń siłowych
Nauczyciel geografii i przyrody
Nauczyciel historii
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i jęz. niemieckiego
Nauczyciel języka niemieckiego
Nauczyciel muzyki
Instruktor piłki nożnej i lekkoatletyki
Nauczyciel baletu
Nauczyciel religii
Nauczycilka etyki i zajęć Dociekania Filozoficzne
Nauczyciel informatyki, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa