Krzysztof MarciniakNauczyciel muzyki

Absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2004-2009) i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, (Kształcenie Muzyczno-Ruchowe). Swoją wiedzę i warsztat poszerzał u wielu autorytetów w kraju i za granicą, a w roku 2012 uzyskał certyfikat „Muzykoterapia”. Od 2009 roku pracuje jako nauczyciel muzyki, muzykoterapeuta, instruktor rytmiki i tańca. W 2013 roku założył Akademię Edukacji Artystycznej i Pedagogicznej „Bajka” i prowadzi zajęcia dodatkowe w przedszkolach i szkołach na terenie powiatu pruszkowskiego. W swojej pracy stawia na rytm i ruch. Jest zwolennikiem metody Emila D`alcroze i Batti Strauss.

Od 2014 roku prowadzi szkolenia nauczycieli. Jego podopieczni często reprezentują przedszkola na scenach w powiecie pruszkowskim, zdobywając liczne wyróżnienia na konkursach piosenki i tanecznych takich jak: „Mazovia Cup” w Brwinowie, Konkurs Piosenki Przedszkolnej w Nadarzynie, Konkurs Piosenki Religijnej w Pruszkowie i Nowej Wsi.


« cofnij