Rekrutacja

Osoby zainteresowane rekrutacją prosimy o przesłanie ankiety (kliknij aby uzupełnić i wysłać) zawierającej adresy mailowe.

Już teraz rodziców zainteresowanych rekrutacją na rok szkolny 2025/26 zapraszamy na spotkanie, które odbędzie się 10 czerwca o 18:00.

Rekrutacja do klasy 1 składa się z dwóch części:

  • spotkania nauczycieli (w tym wychowawców / psychologa) z dziećmi,
  • rozmowy dyrekcji z rodzicami

Zasady rekrutacji jakie obowiązywały do klasy I w roku szkolnym 2024/25

Najpóźniej 7 dni po zakończeniu rozmów rodzice zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji.

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszej społeczności jeszcze tym roku szkolnym, prosimy o kontakt w celu umówienia się na indywidualne spotkanie. Dziecko ubiegające się o przyjęcie do istniejących klas, o ile pojawi się wolne miejsce, obowiązkowo uczestniczy w 2-3dniowym okresie próbnym.

kontakt mailowy: rekrutacja@szkolapitagoras.pl
telefoniczny +48 728 52 52 54

Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest posiadanie wszystkich obowiązkowych szczepień. Wyjątek stanowią osoby posiadające potwierdzone medyczne powody np. są w czasie leczenia uniemożliwiającego szczepienie, mają osłabiony układ odpornościowy na skutek chemioterapii. Właśnie we względu na takie osoby wymagamy zaszczepienia wszystkie pozostałe osób.

W przypadku uczuleń informujemy, że w szkole odbywają się zajęcia z dogoterapii, a także psy czasami towarzyszą przy zajęciach przedmiotowych.

Jednym z założeń Szkoły jest dbałość o osobiste kontakty między uczniami. Dlatego też obwiązują ograniczenia w zakresie z korzystania z urządzeń elektronicznych, w tym zakaz korzystania przez uczniów z własnych telefonów komórkowych na ternie szkoły.

Opłaty (w roku szkolnym 2023/24)

  • czesne miesięczne wynosi 2100 zł – od września 2024 – płatne przez 12 miesięcy
  • wpisowe 2000 zł (1000 zł w przypadku rodzeństwa naszych uczniów klas starszych)
  • dodatkowo płatne obowiązkowe posiłki, mundurki, podręczniki, wycieczki, zielona szkoła
  • opłata rekrutacyjna 200 zł – w przypadku rekrutacji polegającej na 2-3 dniowej obserwacji

Zniżki dla rodzeństwa uczęszczającego do NSP PITAGORAS:

  • Pierwsze dziecko: płatność 100% nominalnej wysokości czesnego
  • Drugie dziecko: płatność 90% nominalnej wysokości czesnego
  • Trzecie i każde kolejne dziecko: płatność 50% nominalnej wysokości czesnego

nr konta 66 1140 2004 0000 330276053753
NSP Pitagoras  ul. Główna 12 Rusiec