Rekrutacja

PIT_084

REKRUTACJA DO KLASY 1 – ROK SZKOLNY 2018/ 18

Zapraszamy na spotkanie informacyjne rodziców i kandydatów do klasy pierwszej, które  odbędzie się
– 5 lutego (poniedziałek)  18:00
Rekrutacja do klasy 1 składa się z dwóch części:

  • rozmowy dyrekcji z rodzicami
  • spotkania nauczycieli (w tym wychowawców / psychologa) z dziećmi.

Najpóźniej 7 dni po zakończeniu rozmów rodzice zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki w roku 2018/19 prosimy o przesłanie uzupełnionej ankiety:
Ankieta Kandydata do Szkoły

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszej społeczności jeszcze przyszłym roku szkolnym, prosimy o kontakt w celu umówienia się na indywidualne spotkanie.
kontakt mailowy: sekretariat@szkolapitagoras.pl
telefoniczny +48 728 52 52 54

 

Opłaty

  • czesne miesięczne wynosi 950 zł – płatne przez 12 miesięcy obejmujące wszystkie zajęcia obowiązkowe i dodatkowe (dotyczy umów podpisywanych do końca marca, po tym terminie czesne miesięczne wynosi 1050 zł miesięcznie).
  • wpisowe 1000 zł.
  • (dodatkowo płatne posiłki, mundurki, podręczniki, wycieczki)

Zniżki dla rodzeństwa uczęszczającego do NSP PITAGORAS:

  • Pierwsze dziecko: płatność 100% nominalnej wysokości czesnego
  • Drugie dziecko: płatność 90% nominalnej wysokości czesnego
  • Trzecie i każde kolejne dziecko: płatność 50% nominalnej wysokości czesnego

 

nr konta 66 1140 2004 0000 330276053753
NSP Pitagoras  ul. Wiśniowa 26 Nadarzyn