Rekrutacja

Osoby zainteresowane rekrutacją do szkoły prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie ankiety (kliknij aby pobrać) na adres rekrutacja@szkolapitagoras.pl

Spotkanie informacyjne dla rodziców zainteresowanych rozpoczęciem nauki przez ich dzieci w roku szkolnym 2022/23 i następnych, odbędzie się6 grudnia (poniedziałek) o 18:00.  Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie  ankiety (kliknij aby pobrać) zawierającej adresy mailowe.

Rekrutacja do klasy 1 składa się z dwóch części:

  • spotkania nauczycieli (w tym wychowawców / psychologa) z dziećmi,
  • rozmowy dyrekcji z rodzicami

Zasady rekrutacji, jakie obowiązywały do klasy I w roku szkolnym 2021/22

Najpóźniej 7 dni po zakończeniu rozmów rodzice zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji.

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszej społeczności jeszcze tym roku szkolnym, prosimy o kontakt w celu umówienia się na indywidualne spotkanie. Dziecko ubiegające się o przyjęcie do istniejących klas, o ile pojawi się wolne miejsce, obowiązkowo uczestniczy w 2-3dniowym okresie próbnym.

kontakt mailowy: rekrutacja@szkolapitagoras.pl
telefoniczny +48 728 52 52 54

Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest posiadanie wszystkich obowiązkowych szczepień. Wyjątek stanowią osoby posiadające potwierdzone medyczne powody np. są w czasie leczenia uniemożliwiającego szczepienie, mają osłabiony układ odpornościowy na skutek chemioterapii. Właśnie we względu na takie osoby wymagamy zaszczepienia wszystkie pozostałe osób.

Opłaty (w roku szkolnym 2021/22)

  • czesne miesięczne wynosi 1250 zł – płatne przez 12 miesięcy (15 000 zł rocznie lub 1500 zł miesięcznie płatne w 10 ratach)
  • wpisowe 2000 zł (1000 zł w przypadku rodzeństwa naszych uczniów klas starszych)
  • dodatkowo płatne obowiązkowe posiłki, mundurki, podręczniki, wycieczki, zielona szkoła
  • opłata rekrutacyjna 200 zł – w przypadku rekrutacji polegającej na 2-3 dniowej obserwacji

Zniżki dla rodzeństwa uczęszczającego do NSP PITAGORAS:

  • Pierwsze dziecko: płatność 100% nominalnej wysokości czesnego
  • Drugie dziecko: płatność 90% nominalnej wysokości czesnego
  • Trzecie i każde kolejne dziecko: płatność 50% nominalnej wysokości czesnego

nr konta 66 1140 2004 0000 330276053753
NSP Pitagoras  ul. Wiśniowa 26 Nadarzyn