Rekrutacja

Osoby zainteresowane rekrutacją do szkoły prosimy o przesłanie zgłoszenia w formie ankiety na adres rekrutacja@szkolapitagoras.pl

Spotkania informacyjne dla rodziców zainteresowanych rozpoczęciem nauki przez ich dzieci w roku szkolnym 2021/22, planowane są na 25 stycznia i 8 lutego na godzinę 18:00. Ze względu na sytuację epidemiologiczną i przepisy dotyczące liczby osób, które mogą się przebywać w jednym pomieszczeniu możliwe, że odbędzie się kilka mniejszych spotkań następujących po sobie. Z tego też względu prosimy o potwierdzenie uczestnictwa i wysłanie ankiety zawierającej adresy mailowe.

Rekrutacja do klasy 1 składa się z dwóch części:

  • spotkania nauczycieli (w tym wychowawców / psychologa) z dziećmi
  • rozmowy dyrekcji z rodzicami

Zasady rekrutacji, które obowiązywały do klasy I w roku szkolnym 2020/21

Osoby zainteresowane rozpoczęciem nauki w roku 2020/21 i następnych prosimy o przesłanie uzupełnionej ankiety:
Ankieta Kandydata do Szkoły

Najpóźniej 7 dni po zakończeniu rozmów rodzice zostaną poinformowani o wynikach rekrutacji.

 

Osoby zainteresowane dołączeniem do naszej społeczności jeszcze tym roku szkolnym, prosimy o kontakt w celu umówienia się na indywidualne spotkanie. Dziecko ubiegające się o przyjęcie do istniejących klas, o ile pojawi się wolne miejsce, obowiązkowo uczestniczy w 2-3dniowym okresie próbnym.

kontakt mailowy: rekrutacja@szkolapitagoras.pl
telefoniczny +48 728 52 52 54

Warunkiem koniecznym ubiegania się o przyjęcie do szkoły jest posiadanie wszystkich obowiązkowych szczepień. Wyjątek stanowią osoby posiadające potwierdzone medyczne powody np. są w czasie leczenia uniemożliwiającego szczepienie, mają osłabiony układ odpornościowy na skutek chemioterapii. Właśnie we względu na takie osoby wymagamy zaszczepienia wszystkie pozostałe osób.

Opłaty (w roku szkolnym 2020/21)

  • czesne miesięczne wynosi 1200 zł – płatne przez 12 miesięcy (14 400 zł rocznie lub 1440 zł miesięcznie płatne w 10 ratach)
  • wpisowe 1000 zł
  • dodatkowo płatne obowiązkowe posiłki, mundurki, podręczniki, wycieczki, zielona szkoła
  • opłata rekrutacyjna 100 zł – w przypadku rekrutacji polegającej na 2-3 dniowej obserwacji

Zniżki dla rodzeństwa uczęszczającego do NSP PITAGORAS:

  • Pierwsze dziecko: płatność 100% nominalnej wysokości czesnego
  • Drugie dziecko: płatność 90% nominalnej wysokości czesnego
  • Trzecie i każde kolejne dziecko: płatność 50% nominalnej wysokości czesnego

nr konta 66 1140 2004 0000 330276053753
NSP Pitagoras  ul. Wiśniowa 26 Nadarzyn