Anna SzymaszczykNauczycilka etyki i zajęć Dociekania Filozoficzne

Absolwentka Wydziału Pedagogiki UW, a także licznych studiów podyplomowych. Od zawsze zafascynowana nieoczywistością świata, człowieka i próbami ich badania.Od wielu lat prowadzi dociekania filozoficzne z uczniami szkół podstawowych i gimnazjów. W ramach Stowarzyszenia Phronesis  stara się propagować i praktykować rozwój różnych aktywności myślowych np. szkoliła nauczycieli w realizując projekt Pozwolić uczniom myśleć – organizowany przez Stowarzyszenie Phronesis i Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium.   Współorganizatorka Labiryntu Filozoficznego dla dzieci i dorosłych w Podkowie Leśnej oraz współautorka eksperymentu pedagogicznego pod nazwą Myślenie na scenie – adresowanego do uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum. Prywatnie jest mężatką, ma trójkę dorosłych dzieci. Lubi muzykę klasyczną. Wspaniale czuje się w otoczeniu natury.


« cofnij