Daniel SiemińskiNauczyciel historii

Absolwent historii i historii sztuki na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Obecnie doktorant historii tamże, Jest też absolwentem studiów podyplomowych z Wiedzy o Społeczeństwie i Zarządzania Oświatą. Specjalizuje się w historii najnowszej Polski ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Mazowsza. Współpracuje z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Warszawie np. jako ekspert zewnętrzy przy tworzeniu gry edukacyjnej „Godność, wolność i niepodległość”. Uczestnik licznych szkoleń, warsztatów i konferencji poświęconych nauczaniu historii i wiedzy o społeczeństwie. Autor publikacji poruszających zagadnienia związane z historią lokalną, warsztatem pracy nauczyciela historii i wykorzystaniem tekstów źródłowych w nauczaniu. Stara się dzielić swoją pasją do historii z uczennicami i uczniami. Oprócz historii, która jest jego największą miłością lubi czytać, pić kawę oraz kupować i nosić muchy.


« cofnij