Weronika BieńkowskaNauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i jęz. francuskiego

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od lutego do czerwca 2017 roku w ramach wymiany studenckiej studiowała w La Haute École Charlemagne w Liège (Belgia). Jej specjalność to edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jest aktywnie działającą Instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego. Od 2013 r. prowadzi 1 Nadarzyńską Gromadę Zuchową “Radosne Wilczęta”.
Uczestniczyła jako współorganizator i wychowawca w licznych biwakach, rajdach, zimowiskach, obozach harcerskich. To właśnie harcerstwo rozbudziło w niej pasję do kształtowania wiedzy oraz charakteru młodego człowieka. Ma uprawnienia wychowawcy kolonijnego. Interesuje się językiem francuskim.
Lubi poezję śpiewaną oraz gra na gitarze, czego chętnie uczy innych.


« cofnij