Elżbieta OlefirNowa kadra wspierająco instruktorska

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego kierunku Pedagogika Pracy z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi oraz Edukacji dla Rynku Pracy. Pogłębia wiedzę pedagogiczną na studiach podyplomowych. Odbyła staż w Policji w Berlinie. Instruktor fitness i ćwiczeń siłowych oraz strzelectwa sportowego. Obecnie szkoli instruktorów sportu z zakresu pedagogiki i socjologii, w tym metodyki nauczania sportu i kompetencji interpersonalnych. Interesuje się językiem niemieckim, Jest wielkim kibicem piłki siatkowej.


« cofnij