Nasz zespół

Dyrektor szkoły, nauczyciel matematyki i geografii
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielka języka polskiego
Nauczyciel języka angielskiego, wychowania fizycznego
Nauczycielka biologii, przyrody
Nauczycielka matematyki, psycholog, terapeuta
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i plastyki
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, instruktor fitness
Nauczycielka języka angielskiego
nauczycielka języka angielskiego
nauczycielka języka polskiego
Trener szermierki, nauczyciel wychowania fizycznego
Nauczycielka wychowania fizycznego, karda wspomagająca
Nauczycielka fizyki, techniki, matematyki; instruktor fitness, strzelectwa sportowego, pilates, jogi i dietetyki oraz ćwiczeń siłowych
Nauczycielka edukacji wczesnoszolnej, terapeuta specjalny, nauczyciel wspomagający
Nauczyciel geografii i przyrody
Nauczyciel historii
Nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka niemieckiego
Nauczycielka języka niemieckiego
Nauczyciel muzyki
psycholog
Instruktor piłki nożnej i lekkoatletyki
Nauczycielka religii
Nauczycilka etyki i zajęć Dociekania Filozoficzne
nauczycielka baletu
Nauczyciel informatyki, wychowania fizycznego i edukacji dla bezpieczeństwa
Native - konwersacje