Elżbieta OlefirNauczycielka techniki, instruktor fitness, strzelectwa sportowego, pilates, jogi i dietetyki oraz ćwiczeń siłowych

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego kierunku Pedagogika Pracy z Zarządzaniem Zasobami Ludzkimi oraz Edukacji dla Rynku Pracy. Certyfikowany instruktor: fitness, strzelectwa sportowego, pliates, jogi i dietetyki oraz ćwiczeń siłowych. Odbyła staż w Policji w Berlinie. Obecnie szkoli instruktorów sportu z zakresu pedagogiki i socjologii, w tym metodyki nauczania sportu i kompetencji interpersonalnych. Interesuje się językiem niemieckim. Jest wielkim kibicem piłki siatkowej.


« cofnij