Kamila KroszkaNauczycielka edukacji wczesnoszkolnej, terapeuta pedagogiczny, instruktor fitness

Wychowawczyni klasy II. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika w specjalności edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.  Jest też absolwentką zarządzania na Akademii Obrony Narodowej. Studia podyplomowe skończyła na kierunku terapia pedagogiczna. Brała udział w licznych zawodowych szkoleniach, które udoskonalają warsztat pracy, m.in. kurs propedeutyczny z pedagogiki Marii Montessori w zakresie edukacji wczesnoszkolnej, warsztat z pozytywnej Dyscypliny dla rodziców, kurs terapii ręki i trenera TUS. Wcześniej pracowała jako nauczyciel w przedszkolu i szkole podstawowej z najmłodszymi, a także współorganizowała imprezy animacyjne. Stale podnosi warsztat pracy poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach. W wolnym czasie poświęca się swoim dzieciom, a także czyta książki.


« cofnij