Krystyna PaterNauczycielka religii

Absolwentka Instytutu Budowy Maszyn WSI Opole. Pracowała w zawodzie 20 lat. Wcześniej instruktor Harcerskiej Drużyny Żeglarskiej, Organizator Turystyki Pieszej, działacz Klubu Turystycznego Karliki, NZS, DA. Interesuje się religią, wychowaniem, turystyką, kocha góry i las. Mężatka, ma czworo dzieci, dwóch wnuków. Ukończyła studia podyplomowe Teologia z Katechetyką na Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie


« cofnij