Matematyka

Matematyka jest obecna w naszym codziennym życiu, to rodzaj specjalnego języka opisującego, to, co się dzieje wokół nas. Uważamy, iż każdy ma w sobie potencjał matematyczny, który powinno się rozwijać od wczesnego dzieciństwa. W pierwszej klasie wprowadzamy dziecko w świat matematyki, między innymi za pomocą materiału dydaktycznego Montessori, który doskonale pomaga dziecku przejść od myślenia konkretnego do abstrakcyjnego. Dzieci poznają matematykę nie pamięciowo ale przez logikę. W klasach starszych rozszerzamy program za pomocą gier i łamigłówek matematycznych oraz zadań konkursowych „Kangur”. Naszym celem jest rozwijanie logicznego myślenia i samodzielności w działaniu.