Języki obce

W czasach Internetu, w „globalnej wiosce”, gdzie granice przestają mieć znaczenie, biegła znajomość języków obcych jest cenną wartością, dlatego w naszej szkole ogromną wagę przywiązujemy do doskonalenia kompetencji w tej dziedzinie. Od pierwszej klasy uczymy języka angielskiego (od  6 do 8 godzin tygodniowo) i niemieckiego (od 2 do4 godziny tygodniowo).

Uczymy przez zabawę, wykorzystując naturalną spontaniczność, ufność i aktywność dzieci.

Komunikując się w nauczanym języku, otaczamy nim uczniów i wspólnie, wykorzystując zmysły, odkrywamy świat za pomocą języka angielskiego i niemieckiego.