Nasz zespół

 


Dyrektor Szkoły
Leszek Ossowski – absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Geografii (Zakład Ameryki Łacińskiej , Instytut Krajów Rozwijających się), także studiów podyplomowych z Zarządzania Oświatą i Matematyki. Od początku kariery zawodowej związany z szeroko rozumianą edukacją. Po studiach przez dwa lata pracował dla „Gazety Wyborczej” i Centrum Edukacji Obywatelskiej w ramach akcji „Szkoła z Klasą”. Po przeprowadzce do Trójmiasta zatrudniony w Sopockiej Szkole Wyższej i w Sopockich Szkołach Autonomicznych, potem w Gdańskich Szkołach Autonomicznych na stanowisku dyrektora Gdańskiego Liceum Autonomicznego. W latach 2010–2013 dyrektor w międzynarodowej szkole podstawowej Warsaw Montessori School, następnie dyrektor Szkół im. Cecylii Plater-Zyberkówny. W latach  2011-2013 współpracował z Instytutem Badań Edukacyjnych będąc ekspertem w gronie przyrodników. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Kadry Kierowniczej Oświaty, KIK. Prywatnie mąż Doroty, tata Tosi, Ani i Franka.


Nauczyciele:Izabela Lachawiec – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Absolwentka Pedagogiki Rewalidacyjnej i licznych studiów podyplomowych: Pedagogika resocjalizacyjna, Oligofrenopedagogika z terapią pedagogiczną, Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna, Zarządzanie oświatą. Ponadto pogłębia wiedzę na kursach i warsztatach. Między innymi ukończyła kurs międzynarodowego programu promocji zdrowia psychicznego dla dzieci w wieku 5-8 lat Przyjaciele Zippiego.
W ostatnich latach pracowała jako nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i terapeuta w Szkole Podstawowej im. F. Chopina w Książenicach. Wcześniej nauczyciel w Przedszkolu Niepublicznym Kajtek w Adamowiźnie oraz przedszkolu Wesoły Autobus w Książenicach, gdzie pełniła funkcję dyrektora ds. dydaktycznych.
Współpracowała z Przedszkolem Niepublicznym Promyk w Ojrzanowie, w którym była odpowiedzialna za nauczanie indywidualne dziecka z niepełnosprawnością ruchową.Dorota Ossowska
–  nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i j. niemieckiego; ukończyła studia na kierunku filologia niemiecka na Uniwersytecie Warszawskim oraz Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna z elementami terapii pedagogicznej w Wyższej Szkole Przymierza Rodzin. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi na etapie edukacyjnym 0-III, w klasach starszych, gimnazjum i liceum, które zdobyła między innymi w Społecznym Gimnazjum nr 20 Raszyńska w Warszawie, w Zespole Ogólnokształcących Szkół Muzycznych im. Grażyny Bacewicz w Warszawie i w Sopockiej Szkole Autonomicznej. W swojej pracy zawodowej jest zwolenniczką metod opartych na obserwacji i praktycznym działaniu, odkrywaniu świata za pomocą zmysłów i doświadczeń. Jest nauczycielem ciągle poszukującym, dlatego przeszła kurs doskonalący “Pedagogika Marii Montessori w zakresie edukacji wieku dziecięcego”. Jej pasją są języki obce, rękodzieło i gotowanie.

 

Marta Marciniak – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej. Ukończyła studia na kierunku pedagogika terapeutyczna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskiej w Warszawie oraz pedagogika wczesnoszkolna z oligofrenopedagogiką w Kolegium Nauczycielskim w Radomiu i Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Posiada doświadczenie w pracy z dziećmi w klasach 0-III oraz w grupach przedszkolnych. Pracowała w Niepublicznym Przedszkolu Jupik w Nadarzynie, Szkole Podstawowej Niepublicznej nr 49 w Warszawie oraz Szkole Podstawowej nr 2 w Pruszkowie. Jest nauczycielem doszkalającym się. W ostatnim czasie odbyła kursy: Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania, Nazywanie świata- odimienna metoda nauki czytania- autorstwa dr Ireny Majchrzak oraz Muzykoterapia. Prywatnie żona i mama Antosia.

 


Weronika Rządkowska – nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i j. francuskiego. Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej. Od lutego do czerwca 2017 roku w ramach wymiany studenckiej studiowała w La Haute École Charlemagne w Liège (Belgia). Jej specjalność to edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jest aktywnie działającą Instruktorką Związku Harcerstwa Polskiego. Od 2013 r. prowadzi 1 Nadarzyńską Gromadę Zuchową ,, Radosne Wilczęta’’. Uczestniczyła jako współorganizator i wychowawca w licznych biwakach, rajdach, zimowiskach, obozach harcerskich. To właśnie harcerstwo rozbudziło w niej pasję do kształtowania wiedzy oraz charakteru młodego człowieka. Ma uprawnienia wychowawcy kolonijnego. Interesuje się językiem francuskim. Lubi poezję śpiewaną oraz gra na gitarze, czego chętnie uczy innych.


Joanna Witkowska – psycholog, nauczyciel wspierający. Absolwentka Wydziału Psychologi Uniwersytetu Warszawskiego. Od kilkunastu lat pracuje z dziećmi. Prowadziła zajęcia edukacyjno-terapeutyczne dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychoruchowym, niepełnosprawnością intelektualną i zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Ośrodek Wczesnej Interwencji w Warszawie, Gabinet Terapii i Wspomagania Rozwoju Dziecka „Huśtawka” w Grodzisku Mazowieckim). Jako psycholog szkolny udzielała wsparcia psychologicznego i prowadziła terapię uczniów Zespołu Szkół Specjalnych w Grodzisku Mazowieckim. Doświadczenie w pracy z grupami przedszkolnymi zdobywała jako nauczyciel w Niepublicznym Przedszkolu Montessori „Wielki Mały Świat” w Książenicach. Lubi gotować, chodzić po górach, zajmować się ogrodem.


Magdalena Srebrowska – psycholog szkolny. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (specjalizacja: psychologia kliniczna). Ukończyła Szkołę Treningu i Warsztatu Psychologicznego w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA. Uczestniczka licznych szkoleń psychologicznych dotyczących pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi, w szczególności z autyzmem. Przez kilka lat związana z Fundacją Manzana, w której jako trener realizowała warsztaty psychologiczne dla dzieci i młodzieży. Od pięciu lat pracuje w kilku niepublicznych podwarszawskich przedszkolach, gdzie czuwa nad prawidłowym rozwojem dzieci oraz prowadzi terapię z dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności. W Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej „Szansa” oraz w Centrum Rehabilitacji Ruchowej i Mowy „RIM” zajmuje się diagnozą psychologiczną dzieci, konsultacjami dla rodziców, badaniem gotowości szkolnej oraz terapią. Prywatnie szczęśliwa żona i mama dwóch córek.


Paulina Czarnota – nauczyciel j. angielskiego. Absolwentka Kolegium Nauczycielskiego Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku nauczanie języka angielskiego, a także Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz lingwistyki stosowanej – specjalność tłumaczeniowa. W ostatnich latach pracowała jako nauczyciel języka angielskiego w szkołach prywatnych. Prowadziła również kursy z zakresu specjalistycznego języka angielskiego. Jej pasją jest metodyka j. angielskiego, w której nieustannie doskonali swój warsztat.

Na swoich lekcjach wykorzystuje różne metody i techniki, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb dzieci. Praca z dziećmi sprawia jej wiele radości i i inspiruje do działania. Prywatnie żona i mama Zosi.


Marcos Koby – nauczyciel angielskiego, native speaker. Urodzony w Buenos Aires, od trzeciego roku życia mieszkał w Stanach Zjednoczonych. Ukończył studia magisterskie z wyróżnieniem (Cum Laude honors) na University of Southern California – specjalizacja Computer Engineering i Computer Science.
Pracuje jako szkoleniowiec programistów w Quality Assurance, Telecommunications, modelowanie systemów abstrakcyjnych m.in. sieci neuronowe i sztuczna inteligencja.
Poza zainteresowaniami informatycznych lubi także bardzo nauczać, co traktuje jako pasję. Pracował jako asystent nauczyciela w liceach w Stanach Zjednoczonych, oraz instruktor na obozach. Uwielbia aktywny wypoczynek i grę na instrumentach.

 Krzysztof Marciniak – nauczyciel muzyki. Absolwent Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina w Warszawie (2004-2009) i Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie, (Kształcenie Muzyczno-Ruchowe). Swoją wiedzę i warsztat poszerzał u wielu autorytetów w kraju i za granicą, a w roku 2012 uzyskał certyfikat „Muzykoterapia”. Od 2009 roku pracuje jako nauczyciel muzyki, muzykoterapeuta, instruktor rytmiki i tańca. W 2013 roku założył Akademię Edukacji Artystycznej i Pedagogicznej „Bajka” i prowadzi zajęcia dodatkowe w przedszkolach i szkołach na terenie powiatu pruszkowskiego. W swojej pracy stawia na rytm i ruch. Jest zwolennikiem metody Emila D`alcroze i Batti Strauss. Od 2014 roku prowadzi szkolenia nauczycieli. Jego podopieczni często reprezentują przedszkola na scenach w powiecie pruszkowskim,
zdobywając liczne wyróżnienia na konkursach piosenki i tanecznych takich jak: „Mazovia Cup” w Brwinowie, Konkurs Piosenki Przedszkolnej w Nadarzynie, Konkurs Piosenki Religijnej w Pruszkowie i Nowej Wsi.Karol Cieloch – nauczyciel wychowania fizycznego (nauczyciel dyplomowany); absolwent Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie, dyplomowany terapeuta integracji sensorycznej, członek Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Integracji Sensorycznej, specjalista z zakresu gimnastyki korekcyjnej i rehabilitacji ruchowej, instruktor fitness, socjoterapeuta. Od 2005 roku pracuje z dziećmi i młodzieżą jako nauczyciel wychowania fizycznego oraz terapeuta SI.

.


Krzysztof Karlicki –  trener szermierki.
Absolwent AWF Warszawa, kierunek wychowanie fizyczne, magister wychowania fizycznego. Założyciel oraz trener szermierki w Grodziskim Klubie Szermierczym. Drużynowy Mistrz Polski Seniorów 1991 (z AZS-AWF Warszawa), uczestnik Uniwersjady Sheffield 1991, Członek Kadry narodowej na mistrzostwach Europy w szabli Wiedeń 1991. Prywatnie mąż Iwony, tata Michała, Maćka i Mai.

 


 

 Anna Mrozowska – nauczyciel baletu. Ukończyła Wyższe Studia Pedagogiki Baletu i Podyplomowe Studia Teorii Baletu na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie oraz Kurs Metodyki Nauczania Tańca Klasycznego Nicol Cavallin z Opery Paryskiej.
Była pracownikiem Pańswowej Szkoły Baletowej w Warszawie jako nauczyciel tańca klasycznego i opiekun praktyk teatralnych. Była asystentem choreografa baletu “Pan Marimba” w Teatrze Wielkim w Warszawie oraz nauczycielem tańca flamenco w Studiu Taneczno-Aktorskim przy Szkole Baletowej.
Jako uczennica Szkoły Baletowej w Warszawie występowała w baletach i operach Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Jako tancerka pracowała w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Jest dyplomowanym instruktorem metody Pilatesa. Od dwudziestu lat prowadzi zajęcia baletowe dla dzieci i młodzieży i to lubi najbardziej. Jest mężatką i ma czworo dzieci.

Agnieszka Okła-Barwicka – logopeda, pedagog, terapeuta ręki; absolwentka Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach na kierunkach Pedagogika – resocjalizacja i profilaktyka społeczna oraz Logopedia, w trakcie specjalizacji w zakresie Neurologopedii (Uniwersytet Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej). Pogłębia swoją wiedzę i umiejętności na licznych szkoleniach i warsztatach. W pracy wykorzystuje interdyscyplinarną wiedzę oraz indywidualne podejście do dziecka. Specjalizuje się w diagnostyce i terapii zaburzeń mowy tj. dyslalia, opóźniony rozwój mowy, afazja. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych.


Leszek Łabęcki – nauczyciel religii. Absolwent Wydziału Filozofii (specjalność Etyka) Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Studiów Podyplomowych (Studia Katechetyczno – Teologiczne na Bobolanum w Warszawie). Od 2001 roku jest katechetą.  Ważne jest dla niego, by dzieci poznawały i wyrażały w swoim życiu Bożą miłość. Jestem mężem i ojcem czwórki dzieci, lubi majsterkować, grać na gitarze, pływać.

 

 

Nasze Atuty więcej >>>