Magdalena LeszczukNeurologopeda, pedagog specjalny, specjalista wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej na kierunku pedagogika specjalna, specjalność – logopedia oraz Uczelni Łazarskiego – neurologopedia i wczesne wspomaganie rozwoju dziecka; instruktor zajęć grupowych fitness. Pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy (głównie – dyslalia, opóźniony rozwój mowy, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego). Ważne jest dla niej holistyczne podejście do dziecka. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu logopedii oraz metod wspomagających terapię logopedyczną, m.in. logorytmiki. Pasjonatka zdrowego stylu życia. Nie wyobraża sobie życia bez sportu i muzyki. Od kilku lat prowadzi zajęcia grupowe fitness. Gra na pianinie i na gitarze. Swoje pasje wykorzystuje podczas codziennej pracy z dziećmi.


« cofnij